Быкова Анна Константиновна:

Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі

Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-150101 “Жывапіс (па напрамках)” 1-15 01 02 “Манументальна-дэкаратыўнае мастацтва (па напрамках)” 1-15 01 03 “Скульптура” 1-15 01 04 “Графіка” / склад. М.Р. Баразна і інш. - Мінск : БДАМ, 2018. - 24с.

27 июля 2020 г. 13:51

Подробнее