Карпенкова Мария Леонидовна:

Мастацкая крытыка

Мастацкая крытыка: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 02-03 “Мастацтвазнаўства (па напрамках)” напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-03 “Мастацтвазнаўства (выяўленчае мастацтва)” / склад. М. Р. Баразна, М. Л. Карпянкова. - Мінск : БДАМ, 2018. - 18с.

28 июля 2020 г. 15:35

Подробнее

Гісторыя мастацкай крытыкі

Гісторыя мастацкай крытыкі: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-2104 02 “Мастацтвазнаўства (па напрамках)”, напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-03 “Мастацтвазнаўства (выяўленчае мастацтва)” / склад. Я. Ф. Шунейка, М. Л. Карпянкова. - Мінск : БДАМ, 2016. - 16с.

27 июля 2020 г. 14:42

Подробнее

Гісторыя архітэктуры

Гісторыя архітэктуры: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-03 "Мастацтвазнаўства (выяўленчае мастацтва)" / склад. Г. А. Лаўрэцкі, М. Л. Карпянкова. - Мінск : БДАМ, 2020. - 23с.

22 июля 2020 г. 16:54

Подробнее

Уводзіны ў архітэктуру

Уводзіны ў архітэктуру: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-15 01 03 “Скульптура” / склад. М.Л. Карпянкова, Г.А. Лаўрэцкі. - Мінск : БДАМ, 2019. - 16с.

17 июля 2020 г. 14:07

Подробнее