Шунейко Евгений Феликсович:

Гісторыя мастацкай крытыкі

Гісторыя мастацкай крытыкі: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-2104 02 “Мастацтвазнаўства (па напрамках)”, напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-03 “Мастацтвазнаўства (выяўленчае мастацтва)” / склад. Я. Ф. Шунейка, М. Л. Карпянкова. - Мінск : БДАМ, 2016. - 16с.

27 июля 2020 г. 14:42

Подробнее