Терешкович П.В:

Міфалогія і фальклор беларусаў

Міфалогія i фальклор беларусаў: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па факультатыўнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 04 02 “Мастацтвазнаўства (выяўленчае мастацтва)” / склад. П. В. Церашковіч. - Мінск : БДАМ, 2016. - 10с.

28 июля 2020 г. 16:24

Подробнее